Wystąpienie posła Jana Cedzyńskiego

W dniu 10-09-2015r. poseł Jan Cedzyński w imieniu klubu poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawił stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Wystąpienie posła Jana Cedzyńskiego